Модераторы следят за соблюдением правил форума.

- Модератор может отредактировать или даже удалить сообщение пользователя, если сочтет необходимым.

- Модератор может закрыть тему, если тема потеряла актуальность, если участники отклонились от ее сути или по другим причинам.

- Модератор может переместить тему в наиболее подходящую категорию.

____________________________________________________________________________________________

- Moderatorul supraveghează respectarea regulilor forum-ului şi tracker-ului.

- Moderatorul poate redacta sau chiar şterge mesajul participantului, dacă va considera necesar.

- Moderatorul poate închide o temă de discuţie, dacă tema nu mai este actuală, dacă participanţii s-au abătut de la esenţial sau din alte motive.

- Moderatorul poate muta tema de discuţie într-o categorie mai potrivită.